Εγγύηση από 2 έως 5 χρόνια

ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΛΑΜΠΕΣ LED ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΤεχνοΜηχανική Ε.Π.Ε. λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2000, με έδρα το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και έχει ως αντικείμενο την εμπορία λαμπών Led αλλά και την εκπόνηση ιδιωτικών τεχνικών έργων. Στόχος μας είναι η συνεχής απόκτηση τεχνογνωσίας πάνω στην ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν σε ειδικούς τομείς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως είναι η βιομηχανική ψύξη, ο σχεδιασμός και προγραμματισμός συστημάτων αυτοματισμού και οι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Η εταιρεία μας, τον Οκτώβριο του 2006, μετακόμισε σε κτίριο 300 τ.μ., στην οδό Β' Δημοκρατίας 25, στα Πεύκα (Ρετζίκι) της Θεσσαλονίκης. Όλο το προσωπικό που εργάζεται για τη ΤεχνοΜηχανική Ε.Π.Ε. είναι έμπειρο και αξιόπιστο. Όλα μας τα στελέχη (μηχανικοί, προγραμματιστές, διοίκηση κ.λπ.) αλλά και όλοι μας οι τεχνικοί δουλεύουν διακαώς πάνω στη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη.
 

Η ΤεχνοΜηχανική Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται πλέον στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

 • Εκπονήσεις μελετών σε όλα τα στάδια, από την προμελέτη έως την εφαρμογή και την κοστολόγηση
 • Οργανώσεις και παρακολουθήσεις έργων ηλεκτρομηχανολογικής ή οικοδομικής φύσεως
 • Κατασκευή έργων
 • Σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και εγκαθιστάμε συστήματα αυτοματισμού αλλά και αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής
 • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης και αυτοματισμού
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λογισμικά, σε περιβάλλον Microsoft Windows, καθώς και εφαρμογών Scada
 • Αναλαμβάνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Εμπορευόμαστε εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό υλικό (λαμπτήρες Led, βιομηχανικό υλικό, ηλεκτρολογικοί πίνακες κ.λπ.)

Η εταιρεία μας παρέχει τεχνογνωσία και εξειδίκευση

 • στη βιομηχανική και επαγγελματική ψύξη (εγκατάσταση, αυτοματισμοί, καταγραφή και κεντρικός έλεγχος κ.λπ.)
 • στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων KNX (η εταιρεία αποτελεί επίσημο «partner»)
 • στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων αυτοματισμού (μικροελεγκτές, PLC's, Scada, ανάπτυξη λογισμικού κ.λπ.)
 • στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων κεντρικού ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS), με δυνατότητα πρότασης διαφορετικών αλλά και συνδυαζόμενων λύσεων
 • στη δημιουργία λύσεων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 

Δραστηριοποιούμαστε και στον τομέα όλων των οικοδομικών έργων. Έχουμε ως κύριο την υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά και τα ολοκληρωμένα έργα (ανακαινίσεις, ανέγερση κτιρίων κ.λπ.).

Διατηρούμε αρχείο μελετών και στοιχείων για κάθε μας έργο. Συγκεντρώνουμε στοιχεία παρακολούθησης ετησίων ελέγχων και βλαβών. Είμαστε σε θέση να αναλύσουμε στοιχεία βλαβών ή λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Η ΤεχνοΜηχανική Ε.Π.Ε. εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών και εργασιών, το οποίο συμμορφώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001: 2008.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι συνεργαζόμαστε μόνιμα με το μελετητικό γραφείο δημοσίων και ιδιωτικών Η/Μ έργων «Enform», του κ. Βελιάνη Ιωάννη (Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού), ο οποίος αποτελεί και βασικό μέτοχο της εταιρείας, καθώς και διαχειριστής αυτής.